Wietnam Dom dla Czynsz

62 wpisy
Duong Da Tuong, Nha Trang
Nha Trang, Duong Da Tuong

Budynek • 2 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 1 Łazienka. • 120 m² • dostępne teraz

Le Van Thiem, Da Nang
An Hải Bắc, Le Van Thiem

Budynek • 2 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 1 Łazienka. • 200 m² • dostępne teraz

DUONG Ngu Hanh Son, Da Nang
Hải Châu District, DUONG Ngu Hanh Son

Budynek • 6 Pokój/pokoje • 6 Łóżko. • 1 Łazienka. • 200 m² • dostępne teraz

PHO Bach Dang, Haiphong
Haiphong, PHO Bach Dang

Budynek • 4 Pokój/pokoje • 4 Łóżko. • 1 Łazienka. • 350 m² • dostępne teraz

Duong Hoang Van Thu, Ðà Lạt
Phường 5, Duong Hoang Van Thu

Budynek • 2 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 1 Łazienka. • 122 m² • dostępne teraz

1A, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh, 1A

Budynek • 1 Pokój/pokoje • 1 Łóżko. • 1 Łazienka. • 30 m² • dostępne teraz